Γίνετε μέλος του Φάρος Σκοπέλου


Όταν γίνετε μέλος του Φάρος Σκοπέλου, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τοπικές δραστηριότητες μας μεσο των ενημερωτικών δελτίων μας και την ετήσια αναφορά. Θα συμμετέχετε επίσης στην διοίκηση του συλλόγου μας μέσο της  ετήσιας γενικής συνέλευσης και ψηφίζοντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 Εάν θέλετε να γίνετε μέλος, παρακαλόυμε επικοινωνήστε μαζÎ μας για περισσότερες λεπτομέρειες.