Γίνετε εθελοντής

Οι εθελοντές έχουν ζωτική σημασία για το έργο του συλλόγου. Ακόμα μόνο μια ώρα βοήθεια την εβδομάδα παίζει μεγαλο ρόλο.

Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν πολύτιμη πρακτική βοήθεια, ανακούφιση και συντροφιά, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών γιά να μπορέσουν να ζήσουν μια όσο το δυνατό πιο φυσιολογική ζωή. Έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τους ασθενείς και τους οικείους τους στην αντιμετώπιση των πρακτικών και ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από τις βαριές ασθένειες. Μερικοί από τους τρόπους που μπορούν οι εθελοντές να βοηθήσουν τους ασθενείς και τις οικογένεις τους είναι

 • Συντροφιά και συμπαράσταση

 • Συμπαράσταση στον ασθενή δίνοντας προσοχή στο τι λέει.

 • Βοήθεια με τη μεταφορά π.χ.στο Κέντρο Υγείας, επίσης βοηθεια με τα ψώνια και με άλλες εξωτερικές δουλειές.

 • Βοήθεια σχετικά με δραστηριότητες χαλάρωσης και αναψυχής, και με ανάγκες που αφορούν το διάβασμα και το γράψιμο.

 •   Βοήθεια στις εξόδους από το σπίτι. 

 •   Βοήθεια στο σπίτι όπως με τη προετοιμασία ελαφρών γευμάτων και αφεψημάτων.

 •    Δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο που φροντίζει τον ασθενή να κάνει μικρά διαλείμματα κατα τη διάρκεια που ο εθελοντής μέ­νει με τον ασθενή.


  Οι εθελοντέ­ς έχουν επίσης τη δυνατότητα να βοηθήσουν στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του συλλόγου όπως και στο συνολικό κοινωνικό του έργο, με:
   
 • Διεκπεραίωση γραφειακής εργασίας.
   
 • Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις για τη συγκέντρωση πόρων.
   

 • Συμμετοχή σε τοπικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρκίνο και άλλες βαριές ασθένειες, όπως υποστήριξη κατά τη διάρκεια σεμιναρίων και ειδικώνν εκδηλώσεων πχ. την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο του Μαστού.

 

Εάν θέλετε να γίνετε εθελοντής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.