Ποιούς βοηθάμε

 

Τους ασθενείς με καρκίνο ή άλλες βαριές και χρόνιες ασθένειες (όπως νευρολογικά προβλήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, Αλτζχάϊμερ, καρδιακή, αναπνευστική ή νεφρική ανεπάρκεια).

Τους οικείους των ασθενών και τα άτομα που τους φροντίζουν.


Την τοπική κοινωνία μέσω της παροχής πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρκίνο και άλλες ασθένειες που δυσχεραίνουν τη ζωή.